Tre punkter for god ledelse

 av Per Torvild Aakvaag

”Det er mange veier til Rom” – det er mange veier til mål! For de fleste ledere er det viktig:

  • Å nå resultater, nå resultater over tid
  • Å ha motiverte og dedikerte medarbeidere
  • Å ha fornøyde kunder / brukere av våre tjenester
  • Å ha fornøyde eiere

Ja det er mange veier til mål. Når det er sagt, så er det noen områder som ofte vil være mer avgjørende enn andre områder, for og nå overnevnte mål. Kan du uten forbehold svare JA på disse spørsmålene, er du på god vei til å kunne kalle deg EN GOD LEDER!

1. MEDARBEIDERFOKUS

    Har du motiverte medarbeidere som trives på jobben og som trives med sine arbeidsoppgaver? 

        JA / NEI                                                                                   

   Foretar du de rette ansettelsene? 

        JA / NEI                                     

   Har du en målrettet utvikling av individer, team og avdelinger, herunder medarbeidersamtaler?

        JA / NEI                                                                           

   Har dere en kultur preget av positivitet og fokus på de arbeidsoppgaver dere er satt til å utføre?

        JA / NEI                                                                            

 

2. RESULTATFOKUS

   Har dere individuelle og / eller avdelingsmål?   

        JA / NEI

   Når din avdeling / ditt ansvarsområde de mål som er satt?  

        JA / NEI

   Er det gjennomført systemer som stimulerer den enkelte, og / eller gruppen til resultatoppnåelse / til å ha fokus på resultater?   

        JA / NEI

  Blir de ansatte orientert om positive og / eller negative avvik i forhold til de mål som er satt?       

        JA / NEI

 

3. TYDELIG KOMMUNIKASJON

   Er ALLE de du er leder, kjent med organisasjonens og avdelingens mål og oppgaver?         

        JA / NEI

   Er ALLE kjent med hva de blir målt ut fra?    

        JA / NEI

   Dersom ansatte ikke leverer i henhold til forventet, og / eller utviser holdninger som ikke er i henhold til det organisasjonen forventer. Kommuniseres dette klart og tydelig til den ansatte, slik at vedkommende forstår alvoret?   

        JA / NEI

 

For å bli en enda bedre leder.

Ta utgangspunkt i dine JA og NEI svar. Ta stilling til (reflekter over) a) b) og c) punktene under. Dersom kommunikasjonen og relasjonen mellom deg og dine medarbeidere er god, kan du med fordel involvere dem i dine refleksjoner, samt lytte til hva de mener.

   a. Hva er det jeg gjør bra, som jeg skal fortsette å gjøre?

   b. Hva er det jeg ikke gjør, men skal begynne å gjøre?

   c. Hva er det jeg gjør, som jeg skal slutte å gjøre?

Om du IKKE valgte å involvere dine medarbeidere, tør jeg spørre: Er du trygg på at dine svar er i overensstemmelse med hva dine medarbeidere tenker og mener? Dersom deres virksomhet ønsker å ha fokus på dette, og ser betydningen av å måle lederne, er Lederindeksen et meget relevant verktøy å vurdere. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale: post@hrmgroup.no

LYKKE TIL

 

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no