Salgstrening

Det behøver ikke være så omfattende

Arbeidernes Opplysningsforbund - AOF Oslo Akershus - kontaktet HRM Group med anmodning om bistand for å utvikle en mer foroverlent salgskultur innen AOF.
OAF skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling, er sentrale begreper. Det tilbys et omfattende program for opplæring innen en rekke fagområder, som blant annet språk og HMS. Tilbudet om kompetanseutvikling retter seg mot egne medlemsorganisasjoner, men også mot andre virksomheter og privatpersoner, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted.

AOF Oslo Akershus ønsker en mer aktiv salgskultur i sin organisasjon, og slike oppgaver tar vi gjerne på oss. I skrivende stund har vi hatt to samlinger, og det er interessant å se hvordan salgsutviklingen har vært. Resultatene ligger langt foran budsjett, medarbeiderne er mer dedikerte og som de selv sier:
«Vi har mye bedre fokus og vi har begynt med helt andre former for salgsmøter. Vi snakker mye om dette prosjektet og alle gleder seg til neste runde.»
AOF Norge ønsker nå å kjøre et tilsvarende opplegg for resten av AOF, og det er selvfølgelig veldig hyggelig. Vi føler oss trygge på at resten av AOF, og ikke bare AOF Oslo Akershus, vil ha utbytte av dette.
Vår erfaring forteller oss at mange virksomheter vil ha stort utbytte av å fokusere mer på salg, salgsorganisering, bevisstgjøring av hva og hvordan man med fordel bør gå frem når man skal selge, argumentasjonsteknikk med mer.
Ta gjerne kontakt med Ulrika Herlofsen, leder av AOF Oslo Akershus: ulrika.herlofsen@aof.no, eller med undertegnede om dere ønsker en uforpliktende samtale. Ønsker du å vite mer om AOF, gå inn på deres hjemmeside: http://www.aof.no/


av Per Torvild Aakvaag
Tlf: 908 56 502
Mail: pta@hrmgroup.no


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no