"Facebook skaper kreative medarbeidere"

- eller er Facebook en alvorlig tidstyv?

 

Det er nye måter å organisere arbeidet på. De sosiale medier er blitt et mantra. Det hevdes at om du og din virksomhet ikke er til stede på de nye plattformene, er din bedrift en dødsdømt dinosaurus. Er vi der?

Vi leser i Aftenposten at danske arbeidstakere er «dobbelt så flinke» som norske til å bruke Facebook. En undersøkelse viser at begrensninger i tilgangen til denne type nettsteder på arbeidsplassen gir mindre bruk av de sosiale mediene. Tenk det! Vedkommende bak undersøkelsen mener at det er det er vågalt og litt sjokkerende at den økende bruken av sosiale plattformer som arbeidsverktøy akkompagneres av økende skepsis. Det henvises til et studium i Nederland som skal dokumentere at slik bruk fremmer innovative og kreative handlinger blant medarbeiderne. Så vidt vi kan forstå fremkommer svarene ved at forskerne har spurt medarbeiderne selv om egne erfaringer. Hmm…

Kanskje er vi blitt for gamle. Vi husker fortsatt at private telefonsamtaler ble bannlyst fra arbeidsplassen med henvisning til prisen på tellerskritt. Kanskje er vi ikke lenger i stand til å ha mer enn to-tre tanker i hodet på en gang uten at det går ut over konsentrasjonen.

Likevel vil vi hevde at støy, forstyrrelser og uro stjeler tid og oppmerksomhet. Noen mener at de sosiale mediene fremmer kreativitet og ytelser. Vi tror at både gamle og unge trenger stille stunder. Vi mener at alle vil tjene på å kunne la en nyhet på Facebook, en beskjed på Twitter eller en SMS-melding ligge ubesvart noen timer mens vi er på arbeidsplassen eller sitter på skolebenken.

Dette blir en utfordring for ledelsen i fremtiden. Vår konstante oppkobling mot WWW gjør at vi kan reagere raskt på henvendelser og være tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. Paradokset er at tilgjengeligheten også er blitt en alvorlig tidstyv. Særlig blant yngre er forventningene om å være tilgjengelig på nettet til enhver tid blitt så store, at det kan være vanskelig å sette for stramme begrensninger. Blir frustrasjonen over restriksjonene for stor, vil vi ikke kunne holde på dyktige og kreative kolleger.

Som så ofte her i livet, blir det et spørsmål om balansegang, kanskje til og med en vandring på stram line. Og det er som kjent ikke den enkleste øvelsen, verken for sirkusartister eller morgendagens ledere.

Per Kristian Wiborg

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no