GOD SOMMER

Sol, sommer & fritid

        Det er tid for å finne frem solkrem og badedrakter slik at vi kan nyte de korte, varme ukene vi kan håpe på her til lands. Kanskje er det likevel tilrådelig å finne seg et lunt sted, for det kommer kalde drag fra sør. Vår hjemlige boble er ikke så tett som vi hadde trodd og håpet, og det ser ut til at også vi vil oppleve noen av de problemene som har rammet våre europeiske venner så hardt.

        Muligens kan vi ha godt av en liten nedkjøling? Siden Gros berømmelige utsagn om at det er typisk norsk å være god, ser det se ut som om selvgodhet også er blitt et norsk kjennetegn. I et land som flyter av melk og honning – i tillegg til tønnevis med olje – mener mange tilsynelatende at naturens gaver er noe vi selv har skapt. Vi er – som alltid – flinke til å fortelle andre hvordan økonomien skal styres og naturen skjermes. Likestilling og u-hjelp er også temaer der utlendinger kan lære ett og annet av oss, for ikke å glemme fredsarbeid i alle verdens urolige hjørner.

        Når jeg for mange år siden besøkte latinske land, ble jeg ofte spurt om hvordan det var å bo i en sosialistisk stat. Den skandinaviske modellen og nærheten til Sovjet gjorde at troen på individets frihet i våre land var lav. I løpet av en liten generasjon har EU-landene blitt mer byråkratiske enn Skandinavia. Detaljstyrte og gjennomregulerte samfunn gir god beskyttelse for de som er på innsiden, men skaper store murer mot de utenfor og hemmer individets utfoldelse.

        Det er så fristende å sementere de godene vi har opparbeidet oss, selv om vi kanskje ikke har råd til dem over tid. Lovverket tas i bruk for å befeste privilegier, men overraskende ofte er produsentenes eller tjenestelevandørenes interesser som lovfestes og reguleres. Et lite knippe eksempler: Ved lov er det fastslått at norske bøker skal ha høye og faste priser; til glede for forlag og forfattere, men ikke forbrukerne. Tollen på gode oster ble drastisk hevet; fint for Tine og bøndene, men neppe osteelskere. Allmenngjøring av tariffavtaler er glimrende for både norske og tilreisende håndverkere, men det gjør det jo tilsvarende dyrere for hus- og bedriftseiere. Forbrukerinteressene kommer sørgelig langt ned på prioriteringslisten.

       Et stadig tettere nettverk av lover og privilegier gjør det ekstra vanskelig å endre kurs, noe som kanskje er den viktigste grunnen til at landene sør for oss strever så mye for å komme på fote igjen.

      Også her i Norge pøser vi på med lover og regler i håp om å løse både reelle og imaginære problemer. Hver gang det skjer et uhell er den automatiske refleksen å skape flere lover og flere kontrolltiltak. Hver enkelt ordning er vel ment og kanskje hensiktsmessig i seg selv. Men summen er blitt tung å bære.

        Så la oss bruke vår fritid og vår frihet i sommer til å reflektere over nettopp disse verdiene. Neste gang det skjæres en bit av våre rettigheter og vår frihet, så tenk på alle de stykkene som ble skåret vekk i fjor og forfjor.

Av Per Kristian Wiborg


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no