LEDERKURS I 2015

Vi arrangerer fagdager på Korsika og i Piemonte

NYHET!     NYHET!      NYHET!       NYHET!       NYHET!

Lederseminarer for ledere med personalansvar i 2015.

 Det første seminaret er et 4 dagers seminar i Ajaccio på Korsika i slutten av april.

Det andre seminaret arrangeres i Alba/Piemonte i Italia i september.

Det faglige innholdet på begge seminarene er som følger:

  • Lederens ansvar for et positivt og foroverlent klima og miljø.
  • Motivasjon / samarbeid innen avdelingen og på tvers av avdelinger.
  • Konflikter, konfliktløsninger og konflikthåndtering. Hvordan utøve ledelse i en konfliktsituasjon.
  • Målorientering og endringsvillighet.
  • Kommunikasjon og kommunikasjonsforståelse.

I tillegg til det faglige innholdet, vil oppholdene gi gode lokale opplevelser.

Det er begrenset antall plasser.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på post@hrmgroup.no allerede nå, dersom disse seminarene er av interesse for deg og din bedrift.  Vi vil sende ut mer detaljert informasjon i løpet av høsten.

 korsika600.jpg

Med vennlig hilsen

HRM Group AS


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no