HR Support

HR Support - når du trenger det!

Det er ikke en floskel å hevde at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs; mange ledere mener det. Forskningen viser også at det kan være lønnsomt å lede ansatte som nettopp det – at de er bedriftens viktigste aktiva. Dette gir imidlertid ledelsen, og organiseringen av menneskelige ressurser et nytt innhold, og gjør HR til en enda viktigere del av virksomhetens og ledernes oppgaver.

Små og mellomstore virksomheter har ofte ikke anledning til å ha en egen HR- ansvarlig, og da er det ikke uvanlig at HR blir lagt inn under økonomiavdelingen. Økonomiavdelingen har oversikt over alle ansatte, og det er fristende, og også ofte fornuftig å legge HR nettopp dit. Det kan imidlertid føre til at HR tidvis får en noe stemoderlig behandling, for når organisasjonen har HR-utfordringer vil økonomiavdelingen ofte komme til kort.

Flere studier viser at ulike HR-aktiviteter er sterkt knyttet opp til organisasjoners resultater, både finansielle og ikke-finansielle.  For bedrifter vil derfor kunnskap om, og tilgang til HR-kompetanse kunne være av avgjørende betydning for bunnlinjen.
 
Vi har i lys av dette utarbeidet konseptet  HR Support, som er et tilbud til de virksomheter som ikke har egen HR-kompetanse. Ved å tegne en HR Support avtale med oss vil våre kunder få tilgang til solid og kontinuerlig kompetanse uten å ansette en medarbeider på heltid.

Noen eksempler på hva HR Support kan bistå med:

 • Råd og veiledning i forbindelse med ansettelser, herunder annonsering, regi under intervjuet, hvordan ta referanser med mer. Husk, en ansettelse er en millioninvestering og feilansettelser kan fort bli veldig dyrt.

  • Hvordan tolke / lese en CV

 • Utvikling av ansatte, herunder ulike motivasjonstiltak som selvfølgelig må gjenspeile kulturen.

  • Vurdere belønningssystemer som fremmer nettopp det man ønsker

 • Medarbeidersamtaler / utviklingssamtaler / resultatoppfølgingssamtaler med mer.

 • Den vanskelige samtalen er for mange en ubehagelig samtale. Hvordan gjennomføre en slik samtale innenfor de lover og regler som gjelder, samtidig som verdigheten og respekten opprettholdes.

  • Hvordan kommuniser på en klar og tydelig måte hva som er utfordringen

 • Hvordan bør personalarkivet være?

  • Er det i henhold til regelverket?

 • Vurdere opplæringsplaner / kompetansestyring

 • Hvordan involvere eventuelle fagforeninger

 • Personalhåndbok

 • Eller bare en samtalepartner om det er noe HR relatert du lurer på

 Tanken bak HR Support er at våre kunder skal få tilgang til den overnevnte kompetansen ved behov. Man betaler en lav månedlig kostnad, og har ubegrenset tilgang til telefonsupport. Videre inkluderer HR Support et 2 – 3 timers møte ved oppstart, og siden en gang pr. år, der man ser på hvilke HR-utfordringer selskapet har, og hva man bør ha fokus på. HR Support kunder får også 20% rabatt på våre veiledende priser dersom man har behov for konsultativ bistand utover telefonstøtten. 

Ta kontakt med undertegnede om du ønsker mer informasjon om dette:

Per Torvild Aakvaag

Mail: pta@hrmgroup.no                     Tlf: 90 85 65 02

av Per Torvild Aakvaag


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no