Easy Management

HR på Nett - for alle med personalansvar.

Det du ikke vet, kan du fort få vondt av!

God personalledelse og velfungerende HR-prosesser skaper motivasjon og konkurransefortrinn. Men det motsatte er også tilfelle. Har du ikke dyptgående kjennskap til de mange lover, krav og muligheter som følger med personalansvar, kan spørsmålene fort bli mange og vanskelige.  Resultatet kan bli dårlig motivasjon, gjennomtrekk og høyt sykefravær. Du risikerer også å ta avgjørelser som ikke er lovlige.


HR på Nett er en nettløsning beregnet for alle med personalansvar.  

HR på Nett gir deg kunnskap når du trenger det.  Vi har samlet alle de viktigste skjemaene, lovene og prosesser på ett sted, og vi gir deg som abonnent svar på spørsmål innen 48 timer.  Det betyr at du får bedre tid til å jobbe med dine øvrige oppgaver.

HR på Nett gir deg svar og anbefalinger knyttet til dine utfordringer som personalleder.

De forskjellige fagområdene er laget som egne kapitler.

Bare våre abonnenter har tilgang til alle kapitlene. De inneholder presentasjoner, samtaler med fagpersoner, skjemaer og maler, dokumenter, kommentarer, bilder, artikler, gode råd m.m.      

Det blir jevnlig publisert oppdateringer og nytt materiale.

Som abonnent blir du invitert til et årlig seminar til en meget rimelig pris. Se våre nettsider for annonsering av neste seminar.  

Vi garanterer å svare i løpet av 48 timer på HR-relaterte spørsmål innsendt av våre abonnenter.


Slik abonnerer du på HR på Nett

Klikk deg inn på www.easy-management.no

Les abonnementsbetingelsene og registrer deg under ’BLI ABONNENT'


HR på Nett

Tjenesten er inndelt i følgende kapitler: 

 • 0. Informasjon om HR på Nett. Dette kapittelet har alle tilgang til
 • 1. Lover og forskrifter relatert til HR
 • 2. Arbeidsgivers styringsrett
 • 3. Personalpolitikk
 • 4. Rekrutteringsprosessen
 • 5. Personalhåndboken
 • 6. Personalarkivet
 • 7. Medarbeidersamtalen
 • 8. Sykefravær
 • 9. Lønn og annen godtgjørelse
 • 10. Motivasjonstiltak
 • 11. Kompetanseutvikling
 • 12. HMS
 • 13. Den vanskelige samtalen
 • 14. Nedbemanning
 • 15. Fagforeninger
 • 16. Pensjon og forsikring
 • 17. Kriser oppstår – hva gjør vi?
 • 18. Når ansatte slutter
 • 19. HR-relaterte fagartikler
 • 20. Kurs (abonnenter får 30% rabatt)

 

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no