HRM Group og LEDERINDEKSEN utvikler deg og dine ledere!

Vårt mål og våre metoder.

  • Vår filosofi…     er at bedriftens resultater skapes gjennom utøvelse av godt og motiverende lederskap.  En bevisst utvikling av lederne må tillegges samme strategiske betydning som virksomhetens øvrige sentrale innsatsfaktorer. Vår filosofi er å starte med målinger og fortsette med individuell og gruppetilpasset trening og opplæring.                                                                                                            
  • Vårt konsept… er måling av hver enkelt leder. Vedkommendes ”kunder” er de medarbeiderne som rapporterer til ham eller henne, og det er disse medarbeiderne som evaluere sin leder. Lederen har suksess kun om medarbeiderne har suksess. Målingene gir klar tilbakemelding på hvor den enkelte, så vel som gruppen av ledere, har mest å hente. Fokus på disse områdene vil legge grunnlaget for virksomhetens videre suksess.                                                                                                      
  • Vårt produkt…  er Lederindeksen, et måleverktøy som gir direkte tilbakemelding om hvor lederen står, både som individ og som del av en gruppe. Man får et klart bilde av hvor virksomheten har mest å hente.                                                                                                                                                                                      
  • Våre virkemidler er målrettede prosesser basert på en klar beskrivelse av NÅ-situasjonen gjennom Lederindeksen, som i sin tur gir et klart bilde av hvilke tiltak som må iverksettes for å komme videre.  Erfarne rådgivere bistår i kvalitative prosesser med implementering av ulike verktøy og hjelpemidler.                                                                                                                                                                  
  • Vårt mål…          er å skape bedre resultater og videre vekst i din virksomhet.Vi kommer mer enn gjerne til et uforpliktende møte, der vi nærmere kan orientere om Lederindeksen og hva den kan gjøre for dere.                                                                                                                                                                                  
  • Ønsker du et møte? Send oss en mail: post@hrmgroup.no

 

Per Torvild Aakvaag

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no