Agurker og gulrøtter

Agurker smaker best i ferien; gulrøtter i hverdagen

Det er tid for å dyppe tærne i saltvann, svi koteletter på grillen og studere avisenes oppslag om årets agurkavling – Norge tar ferie.

Ferie oppfattes ofte som gulroten i vårt arbeid, det er målet for det daglige strev.  Vårt forhold til arbeid og fritid er merkverdig, nærmest schizofrent: Det er topp å ha fri, svært ille å være arbeidsledig, men slett ikke bra å være i arbeid. Vi blir fortalt at arbeidslivet blir stadig mer brutalt, vi utstøtes og sykeliggjøres. Det er arbeidet som skader helsen, ikke for mye mat, for lite mosjon eller ganske alminnelig “tough luck”. Personlig klarer jeg ikke å akseptere at vi har det tøffere på jobben enn våre besteforeldre.

  Dersom du arbeider frivillig deltid, vet du ikke ditt eget beste. Jobber du mer enn vanlig, er du kriminell. Midt i blinken står det 37,5 timer i uken og avvik på mer enn noen få timer, tolereres ikke. Uansett alder, kjønn, familiesituasjon, helse eller behov for inntekter, noen prioriterer for deg! De færreste har i dag fysisk anstrengende stillinger. Alt for mange av oss tilbringer store deler av dagen foran en skjerm, for så å gå hjem og innta plassen foran en annen skjerm, med eller uten et tastatur foran oss. Likevel skal rammevilkårene som ble lagt for de ekte sliterne, være gjeldende for oss alle.

Det er mengder med forvirrende statistikk om hvordan vi egentlig trives i vår arbeidsdag. Stort fokus er satt på et stabilt og høyt sykefravær. Det er ingen tvil om mange arbeidsdager går tapt på grunn av mer eller mindre alvorlige plager. Det er en villet politikk at sykdom ikke skal medføre noen direkte kostnad for oss som arbeidstakere, og alle vet at forbruket øker når et gode er gratis.

  Samtidig har vi svært høy yrkesdeltakelse, og undersøkelser viser at vi gjennomgående er godt fornøyd med både arbeid, kolleger og sjefer på arbeidsplassen. Langt de fleste trives faktisk godt på jobben, og blir slett ikke syke av det. I egen lang yrkeserfaring har jeg oftere sett det motsatte, at arbeidsplassen representerer det meningsfylte, det stabile, det helsebringende i livet til mennesker som sliter på ulike vis. Dersom forholdet til arbeidslivet ryker, blir ofte problemene svært tunge eller umulige å bære.

  Nordmenn er smidige og uformelle i arbeidslivet. Vi viser større respekt for hverandre vertikalt og horisontalt i organisasjonene, på tvers av kjønn, alder og yrkesgrupper enn i de fleste andre samfunn. Det skaper motivasjon, bedre informasjonsflyt og bedre beslutninger som får trygg forankring i hele virksomheten. Og i tillegg gir det en triveligere hverdag for alle.

  Så la oss pakke våre ferieklær med god samvittighet og nyte noen uker i roligere tempo. Så kan vi glede oss til å komme tilbake til våre arbeidsplasser, til den gode norske hverdagen. Gulrøtter smaker best midt i uken, agurk i ferien.

  PS: Selvsagt har ikke alle en god hverdag på jobben. Selvsagt fungerer ikke samspillet med mennesker alltid etter boken. Selvsagt kan alle gjøre det aller meste bedre. Dette er et fokusområde for HRM Group. Vi har utviklet LEDERINDEKSEN som måler hvordan ledere fungerer i sine organisasjoner, hvordan de støtter sine medarbeidere og formidler virksomhetens overordnede målsetninger. På bakgrunn av resultatene arbeider vi videre sammen for at kommunikasjon kan bedres og trivselen økes, slik at alle arbeider i samme retning, mot de samme målene.   

Per Kristian Wiborg

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no