Geir Grothen (HRM Group) er redaktør for en ny fagbok 

Kulturfagene - en innføring

Geir Grothen (HRM Group) har sammen med Connie Reksten hatt redaktøransvaret for en studiebok om kulturfagene.

      I dag blir kultur sett på både som et område med stort potensiale for økonomisk avkastning og som en sfære for menneskets indre vekst. Gjennom å koble praktiske eksempler, spesielt hentet fra musikk- og billedkunstfeltet, med relevant teori, gir denne boken både praktisk og teoretisk innføring i kulturfeltet.

      Etter en gjennomgang av kunst- og kulturbegrepenes historie, blir sentrale kulturanalytiske begreper forklart. Videre analyseres både samtidens kunst- og kulturliv og den offentlig politikk og forvaltning som er rettet inn mot kultursektoren, herunder også kulturformidlingens funksjon.

      Boken er skrevet for studenter innen kulturstudier på bachelornivå i praktisk rettede kulturstudier, men den gir også innsikt i mer teoretisk baserte grunnutdanninger i kulturanalyse og kulturvitenskap.

     Mange studenter innen kulturfagene går etter utdanningen til en arbeidsdag preget av administrative oppdrag i privat eller offentlig kultursektor. Denne boken gir noen av innsiktene en behøver for å beherske en slik rolle.

    Forfattere: Otto M. Christensen, Torild Wagle Christensen, Nils Gilje, Geir Grothen, Anne Svånaug Haugan, Sture Kvarv, Connie Reksten, Bente Støa

Boken kan bestilles på nettet her.    Eller skriv ut bestilllingsskjema her.

 

 

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no