LEDERINDEKSEN - viser hvor god lederen egentlig er!

bl og rd piler.jpg

Kan lederen virkelig lede?

Lære å lede

Hvordan skal vi utvikle gode ledere, og kanskje enda viktigere; hva skal egentlig utvikles?

      All kunnskap er midlertidig heter det, men det er et forsiktig understatement hvis vi dykker ned i ledelseslitteraturen. Teoriene er mange, ofte tvilsomme og noen bare lettvinte. Førsteamanuensis Øyvind Lund Martinsen på BI har i forskningsrapporten Lederskap – spiller det noen rolle? gjennomgått mer enn 100 års forskning på ledelse og ledere. Både ledertrekk, lederatferd, karisma og relasjonsaspekter har gode sammenhenger med mål på ledereffektivitet, men en nærmere gjennomgang, skriver Martinsen, viser at faktorene consideration (vise støtte, inkludere), transformasjonsledelse og relasjonsaspektet har større betydning enn transaksjons- og strukturaspektet (initiere mål, målformuleringer osv). En av Martinsens konklusjoner er at ledertrening helt klart bør fokusere på de sider av transformasjonsledelse som kan læres, altså skape visjoner og kommunisere disse. Videre bør ledere trenes i relasjonsferdigheter og forståelse av kreativitet og innovasjon.

     Disse aspektene opptar også oss i HRM Group. De siste årene har Per Aakvaag og Stein Erik Skogeng i samarbeid med Handelshøyskolen BI/Norsk Kundebarometer vært involvert i utvikling av Lederindeksen, et måleverktøy som forklarer medarbeidernes tilfredshet med egen overordnet og lojaliteten overfor arbeidsgiver. En forutsetning for lederutvikling må være en evaluering. Lederens viktigste oppgave er å omsette virksomhetens strategi i praksis. Medarbeidere blir ofte fortalt hva som forventes av dem og hva de skal utføre. Det er sjelden de blir spurt om hvor dyktig lederen er til å formidle den visjon, misjon og strategi som gjelder i virksomheten samt lederens evne og vilje til å bl.a. kommunisere, motivere og bygge team, kort sagt faktorer som både erfaring og forskning mener er helt avgjørende i moderne organisasjoner. Lederindeksen avdekker styrker og svakheter og forbedringspotensialer identifiseres.

      Lederindeksen har så langt vært testet ut i en serie med pilotprosjekter. Resultatene fra teststudiene er lovende. Over 80% av variasjonen av medarbeidertilfredsheten med egen leder blir forklart av faktorer som inngår i måleverktøyet.

     Det er mulig noen er fødte ledere, men lederskap kan læres og utvikles, men det er ikke likegyldig hva som utvikles. 

Magne Johannessen

Les mer om lederindeksen her.


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no