Mange forteller oss hvordan vi skal leve - kan vi leve med det?

MAGNES HJØRNE; tanker til refleksjon og provokasjon

  En ulykke kommer sjelden alene, bare se på debattprogrammene på TV.

Her sitter de, ernæringsekspertene og professorene, behørig utstyrt med bekymret mine og tunge forskningsrapporter rede til å tukte oss moralske depraverte unnasluntrere som finner glede i de gode viner og blanke sauser. Nå er det jo ikke noe nytt at ernæringsekspertene er ute på turné, det har de jo vært i årevis. Debatten har gått; er brød sunt eller ikke, skal vi spise poteter, hav med glykemisk indeks, lavkarbo og hva det nå heter alt sammen. Vi forbrukere vet knapt hva vi skal tro på, og småbarnsforeldre lever i konstant frykt for at barnevernet skal oppdage at matpakka ikke er smurt etter gjeldene forskrifter. Grunneren til at horror-showet fikk et oppsving nå, skyldes selvsagt de ernæringsrådene myndighetene nylig har ordinert. Og ikke før det første eksemplaret av rapporten kom fra trykkeriet, startet spetakkelet på nytt og ernæringsekspertene hjemsøkte igjen TV-studioene, denne gangen med krav om redigering av rapporten.

Med vitende smil og sine professortitler sitter de og laller på debattprogrammene i beste sendetid. Det er selvsagt umulig å få noe fornuftig ut av denne tungetalen.

  Det er alltid interessant å følge med når ekspertene skal fortelle oss hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Ofte er løsningen påfyll av kunnskap som skal påvirke holdningene, som igjen skal påvirke atferden. Det virker fornuftig, men det virker som oftest ikke. Psykologer og atferdsforskere er langt fra enig om forholdet holdning - atferd, noen går til og med så langt som å hevde at holdninger ikke finnes, det er et konstruert begrep for å forklare en type atferd.

Uansett, eksperter og myndigheter har til en hver til sine prosjekter gående, er det ikke mat og ernæring, så er det røyking, alkohol, resirkulering eller bilbeltebruk. Hvorfor mye av dette ikke virker, tror jeg ofte skyldes den altfor overdrevne verdiladete kommunikasjonen. Det blir ofte moraliserende eller overdrevet positivt. De fleste oppegående mennesker tåler å bli fortalt hva de skal gjøre en gang i blant, men ikke hva de skal føle.

  Som oftest er det jo atferden vi skal endre, ikke holdningene. Du kan mene hva du vil om Dagfinn Høybråten, men røykeloven har vært tusen ganger mer effektiv enn alle holdningskampanjer vi har hatt mot røyk til sammen.

  Personlig boikotter jeg ernæringsekspertene. Den lille rest jeg hadde av intellektuell nysjerrighet om kosthold og ernæring, er for lengst borte. Maten vi spiser og livene vi lever er definert til å være en bekymringsmelding. Jeg er ikke med på detP.

Husk hva Nicholas Butler pleide å si: En ekspert er en som vet mer og mer om mindre og mindre.

 Magne JohanessenHRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no