Når kondomene sprekker...

 

Når kondomene sprekker...

Ledelse er ingen spøk, det er ingen spøk å være leder.

Hvor mye sjef skal lederen egentlig være?

Observante ledere har sikkert fått med seg debatten som har gått blant annet i Dagens Næringsliv og Ukeavisen Ledelse. Rektor på Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen hevder at Norge trenger flere styrende tøffe ledere. Colbjørnsen er kritisk til ledere som er tjenere for sine ansatte, en lederstil rektoren kaller curlingledelse. Nymotens påfunn som gule lapper med ”alt er lov” og kreativitetsøvelser har heller ikke Colbørnsen noe sans for.

Visste vi det ikke. Det er på tide at noen sier hvor skapet skal stå og at vi slipper alle disse grom-ordene og meningsløse fotformøvelsene med fokus på positivitet og selvrealisering.

 Eller?

Rektorens utspill vakte oppsikt, og, og den allestedsnærværende Petter Stordalen svarte med å døpe Colbørnsens ledefilosofi om til kondomledelse, en lederstil der du trer dine egne oppfatninger over hodet på folk og dreper alt som er av bestøvning i organisasjonen.

 – Vi har ikke behov for flere hærførere i blå dress, konkluderte Stordalen.

  Det er ikke bare Stordalen som er kritisk til BI-rektorens friske utspill, nei selv fra sine egne skal en ha det. Førsteamanuensis Øyvind Martinsen på nettopp Handelshøyskolen BI reagerer på rektors utspill, og henviser til forskningen; det er den relasjonsorienterte, støttende og utviklende ledelse som fungerer best, altså en lederstil som ofte benevnes transformativ; den snevre egeninteressen omformes til et kollektiv engasjement hvor den enkelte medarbeider bidrar til å realisere organisasjonens mål og visjoner. Det motsatte kalles da transaksjonsorientert ledelse. Her er fokus på kontroll, sanksjoner og ytre belønninger og relasjonen leder - medarbeider vurderes i utgangspunktet som en konflikt.

 Så hva skal man tro på?

Professor Geir Kaufamnn ved Norges Handelshøyskole sier at mye handler om hva man ja, nettopp, tror på. Tar man det positive utgangspunktet at mennesker kan og vil fravike den snevre egeninteresse og ytre belønninger til fordel for ekte engasjement for organisasjonen og arbeidsoppgavene, så belønnes man med produktivitet, trivsel og økt kreativitet. Tar man det motsatte utgangspunkt, vel da blir resultatet deretter i form av konformitet, underdanighet og opportunistisk atferd.

Det er nye tider nå. Det arbeidsliv som nå utvikler seg, vil kreve stadig større eve til omstilling, kreativitet og innovasjon. Lederen skal forholde seg til medarbeidere som kan og vet mye. Forskningen viser oss at kontroll og ovenfra og ned-ledelse ikke er egnet i kunnskapsøkonomien. Det er på tide at kondomene sprekker.

Magne Johannessen

 

 HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no