Når påskelam løper i ulveflokk

En  moderne fabel om press og presse

Det skjer igjen, igjen og igjen.

         En liten engel – utelukkende i Sannhetens tjeneste, naturligvis - hvisker noen ord i øret til et sultent journalist-lam som har en skarp mikrofon, et åpent sinn for skandaler og sterk vegring mot å ødelegge en god historie. Ikke før har førstelammet fremført sine første BÆÆ BÆÆ, så kommer resten av flokken settende, med sine videokameraer, sine sinte penner og rettferdigsans i helspenn. - Historien er fortalt av en av oss, da må den være korrekt, bare sikkert enda verre enn hva førstelammet fortalte. Sannheten må frem, bare den ikke ødelegger poenget, selvfølgelig.

        De samme spørsmålene stilles om og om igjen, høyere og høyere, på TV, radio, nettsteder, aviser, innendørs og utendørs, 24 timer i døgnet.

        Mennesket er jo svakt av karakter, og ingen vet hva som skjer om vi ikke får stanset innleie av flygler, golfspill i Spania, lunsjer på strandrestauranter, teppegaver fra Afghanistan og bilder av menn i dusjen. Når skandalenes historie skal skrives, blir det mange bind.

SANNHETEN etableres raskt, og lammeulveflokken kan storme videre til neste fase; avstraffelsen, korsfestelsen: Lammedetektiven som ble aktor, påtar seg nå rollen som dommer: ”Har du vurdert din stilling?” ”Kan du bli sittende etter dette?” ”Vurderer du å fratre?” Det er ingen grenser for hvor mange ganger spørsmålet kan stilles. Mannen på grillen skal korsfestes, og korset skal han få bygge selv. Lammene kan jo ikke snekre selv, de bare spør om ikke det hadde vært en god idé å lage ett, sånn for alle tilfellers skyld. Og bare spørsmålet stilles mange nok ganger, skjønner nok den SKYLDIG hva som må gjøre. Korsfest, korsfest!

        Så kommer den siste fasen, det store klimakset i enhver skandale. Lammene som ble detektiver, så aktorat, dommere og eksekutører, er nå blitt offerlam. De er ført bak lyset, i hvert fall ikke godt nok opplyst! ”Det tok for lang tid før du fortalte oss ALT, før du kom krypende på dine knær, før du la deg flat til jorden for oss; den hellig fjerde statsmakt.” Ikke kødd med påskelammene! Vi vet hvor du og din familie bor, og piskeslagene våre setter ikke spor på kroppen din, bare på sjelen.

        ---------

        Etterord:

        Offentlighetens lys kan komme brått, sterkt og brutalt. De færreste har forutsetning for å mestre et slikt press alene. Med vekslende hell hyres PR-byråer inn til slukningsarbeid når det brenner. Da er det ofte for sent. Den viktigste innsatsen ligger på det forebyggende planet, ved at alt gjøres for at katastrofen ikke skal inntreffe. Men har det først brent, krever det møysommelige gjenoppbygningsarbeidet  både stor innsats og innsikt.

      HRM Group er ikke et brannkorps, men vi er opptatt av å forebygge branner. Vi arbeider for å fremme gode bedriftskulturer, bygget på høye etiske standarder, med respekt for enkeltmennesket. Vårt mål er å bistå i lederes utvikling, både som individer og som del av en gruppe.

Per Kristian Wiborg

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no