Skjekkhefte-politikk

Av: Per Kristian Wiborg

Statsråder med sjekkhefter:

Statsrådene Lysbakken og Støre har vært i hardt vær på grunn av pengeoverføringer direkte fra departementene til ulike prosjekter. Det har ikke vært reist tvil om at pengene har gått til aktverdige formål, men statsrådene har hatt for nære sosiale eller partimessige bånd til mottakerne. Den ene ministeren måtte gå mens den andre blir sittende, uten at det er lett å se de store forskjellene på de to tilfellene.

Få stiller spørsmål ved at statsrådene reiser rundt med velfylte lommebøker som kan brukes til gode formål, så vidt vi har skjønt etter statsrådens egen prioritering. Over et visst beløp kreves riktignok utlysning, men gjennomgangen av sakene i departementene viser at dette unngås og omgås i stor stil. Det ser ut til at statsrådene har ganske store midler som kan fordeles utenom tur, søknadsprosesser og budsjetter.

Dette reiser flere problemstillinger. En statsråd skal trekke de store linjene, tenke prinsipielt og langsiktig. Det er selvsagt hyggelig at en minister kan vise handlekraft ved å tilføre midler til aktverdige saker på kort varsel. Men det er verken demokratisk, rettferdig eller fornuftig at noen skal kunne gå utenom offisielle prosedyrer og få midler direkte fra statskassen, bare fordi man har klart å få departementets oppmerksomhet. Systemet åpner for korrupsjon uten at vi tror det overrekkes tykke, brune konvolutter til norske regjeringsmedlemmer. Derimot tror vi systemet kan føre til kameraderi og politisk smøring. Det må være veldig kjekt for en statsråd på distrikts- eller bedriftsbesøk å kunne både love og levere løsninger på mindre lokale problemer nærmest over natten. Ikke så politisk attraktivt vil det være å love å ta problemet opp til behandlingen av neste statsbudsjett om 6 eller 12 måneder. Det ser ut som om den til enhver tid sittende statsminister synes det er stas å kunne overrekke et varierende antall millioner til de årlige TV-aksjonene. «Regjeringen støtter…» heter det, men regjeringen har jo ikke egne inntekter. Det er lett å gi bort andres penger…

Statsråden kan lettere slippe unna konsekvensene av vedtatt politikk, fordi et enkeltstående tilfelle kan løses raskt og effektivt.  Alt for ofte ser vi politikere som ikke tar ansvar for den politikken som faktisk føres når de møter uheldige utslag av den samme politikken.  Politisk mumling, bortforklaring og symptom-behandling fører ikke til at opinionens tiltro til vedtatt politikk styrkes.

I forhold til statsbudsjettet dreier det seg om småpenger. I forhold til folks egen økonomi, respekt for politikkens integritet og aksept for det tunge byråkrati som de selv vanligvis må gjennom, er forholdet uheldig.

Kanskje på tide å inndra sjekkheftene?

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no