PROSJEKTLEDELSE

Kurs ved Norges Kreative Fagskole

HRM Group ved Finn Kolderup og Per Torvild Aakvaag har første kvartal 2014 hatt ansvaret for faget Prosjektledelse for Bachelor-studentene i Kreativ Markedskommunikasjon ved Norges Kreative Fagskole / Campus Kristiania.

Prosessen ble en utbytterik opplevelse for oss begge, det var inspirerende å møte morgendagens leder, og vi sitter igjen med ubetinget positive erfaringer. Det er givende å undervise en gruppe mennesker over tid, gå i dybden av ulike problemstillinger for sammen å se hvilke teorier som kan underbygge våre tanker og refleksjoner. Vi møtte en gruppe unge, kreative studenter og det er godt å høre at de var fornøyd med undervisningen, at faget var spennende og forelesningene inspirerende.

Det som slår oss i etterkant av dette engasjementet er hvor mange virksomheter som setter i gang ulike typer prosjekter uten å ha vurdert spørsmål som behovet for å utdype og avklare målsettinger, økonomi, prosjektets omfang og rammer med den eller de som er eier av prosjektet. 25 % av all aktivitet som gjøres i bedriftsmarkedet i dag, gjøres gjennom ulike typer av prosjekter. Det burde derfor for MANGE virksomheter være lønnsomt å tilegne seg kompetanse om prosjektledelse og prosjektstyring.

Vi i HRM Group vil gjerne bidra til å løfte denne kompetansen og skape forståelse for at god prosjektledelse kan ha stor betydning for prosjektets og bedriftens lønnsomhet.

For de av dere som ønsker å vite noe mer, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat:

  • Finn Kolderup                                  fko@hrmgroup.no
  • Per Torvild Aakvaag                       pta@hrmgroup.no

 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no