Qlikview - så raskt skal et Business Intelligent verktøy være

HRM Group as er offisiell forhandler av QlikView’s løsninger.

  For å styrke vår satsing innenfor området styringsverktøy / ledelsesinstrumenter, har HRM Group besluttet å forhandle Qlikview, et ”real time” styringsverktøy. Qlikview er et uunnværlig hjelpemiddel i enhver beslutningsprosess, og derfor en naturlig del av HRM Group`s portefølje. Qlikview har med sin overlegne funksjonalitet og fleksibilitet, endret markedet for rapport og analyseverktøy.  

Alt grunnlag for riktige beslutninger i et selskap ligger i god innsikt i de enorme datamengder et selskap har samlet i sine mange og ofte ulike databaser. I tillegg til de ulike databasene og kildesystemene har man gjerne informasjon om eksterne forhold som kan kjøpes eller hentes fra eksterne leverandører. Utfordringen er å få oversikt og sammenstille dataene fra alle disse kildene, på en slik måte at informasjonen forenkler beslutningsprosesser, og muligheten til å styre selskapet.  Business Intelligence handler derfor om å gjøre vanskelig tilgjengelig rådata fra alle interne og eksterne datakilder til oversiktlig og brukervennlig informasjon til bruk for riktige beslutninger.   

QlikView er en programvare som leveres av selskapet Qliktech.  I stedet for å vente på lange og generiske rapporter, leverer Qlikview svaret umiddelbart, skjermen. Det handler om å få tilgang - i løpet av 1 klikk - til visuelle og kraftige analysemodeller og dashboards.

Klikk her for en mer omfattende presentasjon.

 Ta kontakt med post@hrmgroup.no eller ring Bjørn Bakke; tlf 934 22 300 for nærmere opplysninger.HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no