Avgjørende rekruttering

Godt tilbud i vinter

Slik unngår du feilansettelser:

En god ansettelse er avgjørende for fortsatt suksess. En feilansettelse kan være dramatisk for så vel den feilansatte som for organisasjonen.
HRM Group ønsker at du skal lykkes, og vi vil derfor tilby deg følgende:

• Annonsert rekruttering uavhengig av stilling.
a. Vi utformer annonsen, gjerne sammen med deg (annonsekostnaden er ikke inkludert i prisen).
b. Vi foretar søknadsbehandlingen.
c. Vi utfører førstegangsintervju som finner sted hos oss, om ikke annet er avtalt
d. Vi utfører personanalyse – DISC og rapport vil foreligge for alle aktuelle kandidater.
e. Annengangsintervju med aktuelle kandidater foretas sammen med oppdragsgiver, og fortrinnsvis hos oppdragsgiver
f. Vi henter inn referanser på  de aktuelle kandidatene. Resultatet vil bli presentert skriftlig til oppdragsgiveren.
g. Vi står for oppfølging før utløp av prøvetiden. Vi snakker med så vel kandidaten som kontaktpersonen hos den enkelte oppdragsgiver.
h. Vår garanti: Skulle du mot formodning være misfornøyd med ansettelsen, foretar vi en ny prosess uten honorarkostnader.

TILBUDSPRIS: Kr 50 000 + mva. 50 prosent av honoraret faktureres ved kontraktinngåelse og det resterende når ansettelsen er ferdig. Ønsker du å ansette flere av kandidatene fra søkermassen, er prisen kr 25 000 + mva. pr. stk. for de øvrige kandidatene, og vår garanti gjelder for disse også. Vi utarbeider en spesifisert avtale som regulerer ansvarsforholdet.

Tilbudet gjelder ut mai 2015. Det betyr at bestilling må være HRM Group i hende innen utløpet av mai, og prosessen må være igangsatt innen utløpet av september 2015.

PS: En ansettelse er en millioninvestering. Vær trygg når du foretar slike investeringer. HRM Group bistår deg gjerne.

Kontakt:
- Stig Jansen sja@hrmgroup.no 917 86 303
- Per Torvild Aakvaag pta@hrmgroup.no 908 56 502


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no