"VELLYKKET ER KUN DET SOLGTE"

Et hendig hefte til støtte i salgsledelse - eller egen inspirasjon og ettertanke. 

"Det hjelper lite å ha fine varer på lager, om man ikke evner å selge dem."

Magne Johannessen og Per Torvild Aakvaag i HRM Group as har skrevet heftet Salgslederen, som viser hvordan du kan lede dine selgere til bedre resultater.

Salgslederen er fri for teoretisk tåkeprat og går rett på sak. Du får nyttige tips og råd om ansettelser, hvordan du kan lage et bonussystem som virker og de vanligste motivasjonsfellene du fort kan gå i. Temaer som oppfølging av selgere, hvordan coache, lære og utvikle selgere er viet spesiell oppmerksomhet. Hele tiden er det en rett-på-sak-tone og fokus er på praktisk nytteverdi. Salgslederen er en håndbok, en guide for salgsledere. Heftet retter seg like mye til erfarende salgsledere, som til de som er nye i salgsleder rollen.

Send din bestilling til:      post@hrmgroup.no

                                            Firma

                                            Att.

                                            Postadresse

Pris pr. stk: Kr. 60,- inkl. mva og porto. 5 stk. kr. 200,-. Faktura vil følge sendingen.

 

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no