TRINNVIS KOMMUNIKASJON

I lederutviklingsprosesser berører man ikke rent sjelden temaet kommunikasjon.

• Hvordan kommuniserer ledelsen?

• Hvordan ønsker ledelsen å bli oppfattet?

• Hva kan skylles eventuelle misforståelser mellom ledere, eller mellom leder og medarbeidere?

Trinnvis kommunikasjon kan for eksempel arte seg slik:

* Beskjed fra Adm.dir. til seksjonsledere:

I morgen vil det inntreffe total solformørkelse kl. 09:00. Dette er noe som ikke inntreffer hver dag, så vi lar ansatte samles utenfor, i pent antrekk, for å betrakte den. For å markere denne spesielle begivenheten, vil jeg selv gi en orientering om den. Hvis det regner, blir vi ikke i stand til å se den, og i så fall skal de ansatte samles i kantinen.

* Beskjed fra seksjonssjef til driftssjefer:

Etter ordre fra Adm.dir. vil det inntreffe total solformørkelse i morgen kl. 09:00. Hvis det regner vil vi ikke bli i stand til å se den utendørs i pent antrekk. I så fall vil solens forsvinning bli gjennomgått av Adm.dir i kantinen. Dette er noe som ikke inntreffer hver dag.

* Beskjed fra driftssjefer til avdelingsledere:

Etter ordre fra Adm.dir. skal vi gjennomgå, i pent antrekk, solens forsvinning fra kantinen kl 09:00 i morgen. Adm.dir. vil fortelle oss om det kommer til å regne. Dette er noe vi ikke får se inntreffe hver dag.

* Beskjed fra avdelingsleder til formenn:

Hvis det regner i kantinen i morgen tidlig, hvilket ikke inntreffer hver dag, vil Adm.dir., i pent antrekk, forsvinne kl. 09:00

* Beskjed fra formenn til øvrige ansatte:

I morgen kl. 09:00 vil vår Adm.dir. forsvinne. Det er synd ikke dette skjer hver dag.

 

Til ettertanke:

  • Hender det at vi har tilsvarende kommunikasjon hos oss?
  • Hva kan i så fall være årsaken?
  • Hvordan kan vi forhindre denne type misforståelser og destruktiv kommunikasjon?

av Per Aakvaag


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no