Ledertrening

Utvikle, ikke avvikle, dårlige ledere

Professor Linda Lai ved BI tok nylig opp problemet med å bli kvitt dårlige ledere. På debattplass i DN listet hun opp årsaker til at mindre dyktige ledere blir sittende. Hun skriver interessant og treffer godt. Men hun berører ikke grunnproblemet, nemlig at det er for mange dårlige ledere.

Pr 1. januar 2015 var det ifølge SSB registrert 547 232 virksomheter i Norge. 98,45 prosent av de virksomhetene har under 50 ansatte. Omtrent 30 % av alle virksomhetene har 1-9 ansatte. Det betyr at de fleste ledere har flere roller. Mange er, eller har vært, gründere, og de kan ha ansvar for produktutvikling, markedsføring, salg, økonomi, HMS og HR, samtidig som de utøver sin lederrolle.


Da må vi leve med at det er mange dårlige ledere der ute. Når det ofte står dårlig til, kan det skyldes at lederen ofte ser på lederoppgavene kun som en ekstra belastning.
Derfor skal vi være mer opptatt av hvordan lederne generelt kan bli bedre enn hvordan vi kan bli kvitt dem. Det gjelder for så vidt også den halvannen prosenten som leder bedrifter med mer enn 50 ansatte.
Vi inviterer gjerne Linda Lai og hennes undervisningsinstitusjon til å utveksle kloke tanker om hvordan det store antall lederne i Norges små og mellomstore bedrifter kan bli bedre ledere. Det er en stor gruppe, og de skal spille en avgjørende rolle i det Norge som snart avløser oljealderen.

Skrevet av Per Torvild Aakvaag


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no