Produktutvikling:

Vellykket er kun det solgte.

av Stig K. Jansen, Rådgiver og Partner

I en lang, spennende og lærerik karriere har jeg hatt fokus på internasjonalt salg av skandinavisk teknologi. Vi har ofte konkurrert med de største amerikanske virksomhetene med våre løsninger. I vår del av verden har vi utrolig mange kreative og faglig dyktige ingeniører som er fullt på høyde med sine «likemenn» fra andre verdenshjørner. Det står ikke på funksjonalitet, ytelser og integrasjonsmuligheter for de produktene som utvikles her. Vi vinner jo den ene test etter den andre – vi lager ofte «Verdens Beste Produkter».

Gro Harlem Brundtland sa en gang: «Det er typisk norsk å være best!» Og det har hun – ofte dessverre – rett i. Men hva hjelper det å være «Best i Verden», om du er best på feil område?

I utviklingsavdelingene i de bedriftene jeg har jobbet for i både Danmark og Norge har jeg sett fine diplomer med påskrift som beviser at man teknologisk sett har utviklet «Verdens Beste Produkt». Så jeg vet at vi kan. Men det paradoksale var at selv om vi var «best», tilsvarte ofte vår vekst og våre salgsresultater i kroner et tall tilsvarende hva våre amerikanske konkurrenter kunne vise til i dollar! Det var frustrerende.

Da jeg senere i karrieren jobbet for Intel Corporation Inc., var jeg heldig å få komme inn i en av deres utviklingsavdelinger i USA. Der hang det også diplomer på veggene, men denne gang med påskriften: «Mitt produkt har solgt mest i Verden». Med andre ord; utviklingsavdelingen ble målt på salgsresultatet av sitt produkt. De utvikler produkter med funksjonalitet opp til det nivå markedet etterspør, mens vi i Skandinavia gjør det lille ekstra for å bli best teknologisk.

Amerikanerne kom hurtig til markedet, startet salget tidlig og brukte mye penger på markedsføring.

Vi brukte mye ekstra tid, penger og ressurser på å utvikle de siste teknologiske finessene, og opplevde ofte forsinkelser i forhold til lanseringsplan. Og til slutt hadde vi mindre penger igjen til marketing.

Jeg vet at vi i Norge fremdeles har mye å hente på dette området og vi i HRM Group deler gjerne våre erfaringer med dere. Jeg gleder meg til å få møte dere.


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no