Etikk og ledelse

Konfliktsky ledere

For mange ledere er for dårlige til å takle den vanskelige samtalen. De er konfliktsky.

La ledere leve i tro?

1.Er det etisk og moralskt riktig å la ledere leve i en tro om at de er gode ledere og godt likt, om det motsatte er tilfelle? 2.Hvilke tanker gjør du deg om dette tema?

 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no