Konsulenter

Alle våre konsulenter har bred erfaring fra lederstillinger i norsk næringsliv. Vårt hovedfokus er på utviklingen av humankapital fordi dette er nøkkelen til vellykket drift i alle virksomheter og organisasjoner. Våre konsulenter kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk erfaring i våre oppdrag. Vi mener begge faktorer er nødvendig for å gjennomføre korrekte analyser, finne optimale løsninger og – ikke minst – bistå i implementeringen av de rådene som gis.

 


Per Torvild Aakvaag - rådgiver / styreformann / partner

Per 65.jpg  

Per har mer enn 20 års erfaring som konsulent og bedriftsrådgiver. Han er utdannet kokk og spesialpedagog, og startet opp sin rådgiver karriere i Mercuri International (Mercuri Gruppen). 

Han har siden vært tilknyttet ulike konsulent- og rådgivnings miljøer før han i 2007 etablerte HRM Group AS i samarbeid med Bjørn Bakke og Stein-Erik Skogeng.

Han har lang og bred erfaring fra ulike prosesser knyttet til generell ledelse, endringsledelse. 1 - 1 samtaler, rådgiver og mentor, team utviklingsprosesser og ulike lederutviklings program med mer. Han har i flere år arbeidet som headhunter av ledere og annet nøkkelpersonell.


Innen salg og salgsledelse har han bred erfaring, og han blir ofte benyttet som foredragsholder til kick off og tilsvarende arrangementer.

Hans brede erfaringsbakgrunn gjør at han tidvis påtar seg interimoppdrag innen generell ledelse, HR og salgsledelse.

Det er Per som sammen med Stein-Erik  har utviklet Lederindeksen.

 Tlf: +47 908 56 502           E-post: pta@hrmgroup.no

 

Stig K. Jansen  - rådgiver  / partner

 Stig_v_3.jpg  

Stig er siviløkonom med vel 25 års ledererfaring fra næringslivet. Han kan vise til omfattende strategisk og operativt linjeansvar og har vært en drivende kraft gjennom organisatoriske endringsprosesser, kulturskifter, nyetableringer og avviklinger.

Stig har likeledes bred erfaring fra oppstart og drift av nye virksomheter, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. fra virksomheter med egne, teknisk komplekse produkter og løsninger.     

Stig har arbeidet i bransjer med stadig endrede markedsforhold, hurtig skiftende teknologier og nye eierstrukturer. Gjennom sitt lederskap, har han derfor fått solid praktisk erfaring og kunnskap om strategi- og organisasjonsutvikling, lederutvikling, coaching, teambygging, motivasjon, prosessforbedringer og kommunikasjon fra virksomheter med et kontinuerlig endringsbehov. 

Tlf: +47 917 86 303                 E-post: sja@hrmgroup.no Per Kristian Wiborg  - daglig leder  

pk 70 x.jpg  

Per Kristian er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Skottland. Han har lang erfaring fra ledelse av handels- og eiendomsbedrifter, og har hatt ansvar for ulike områder som økonomistyring, markedsføring, databehandling og logistikk. I sitt arbeid har han ledet nyetableringer, omstillinger og generasjonsskifter.

Han har inngående kjennskap til de rammebetingelsene som næringslivet møter i form av skatter, avgifter, lover og regler. Hans brede erfaring gjør ham til en nyttig støttespiller i overgangsfaser, både med råd og veiledning, men også gjennom praktisk deltagelse hos kundene i interimperioder.

Per Kristian har i hovedsak arbeidet i små og mellomstore virksomheter. Fokus i arbeidet har vært å kompensere for manglende mulighet til å ansette spesialiskompetanse ved å vektlegge den oversikten, og fremme det totalansvaret, som  lettere oppnås i mindre organisasjoner. Innleie av ekstern støtte kombinert med raske og smidige beslutningsprosesser kan gi SMB'er et konkurransefortrinn.

 

 Tlf: +47 922 68 382       E-mail: pkw@hrmgroup.no

 

 
HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 908 56 502 / 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no