Praktisk ledelse

lederkurs_150.gif

"En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært."

Henry Kissinger

 

 

Varighet:1 til 2 dager

Målgruppe: Ledere med personal- og resultatansvar

Regi:

 • Hva er ledelse / hva er god ledelse
 • Lederrollen - oppgaver, forventninger og plikter til en leder
 • Fra forretningside, visjon og strategi, til operativ Målstyring
 • Oppfølging av medarbeidere
  • Medarbeidersamtalen
  • Resultatoppfølgings samtale
 • Motivasjon - Leder som motivator og kulturbygger - "som leder er du fanebærer for avdelingens kultur / ukultur". Hvordan bygge en positiv / entusiastisk og målrettet kultur?
 • Ansettelser - Tips og råd ved ansettelser.
  • Hvordan lese CV
  • Hvordan ta referanser
 • Konflikthåndtering / "den vanskelige samtalen"
 • Avvikling av ansatte
  • En verdig oppsigelse

Mål med kurset:

Gi deltakerne økt forståelse og forutsetninger for å utøve en motiverende og målrettet ledelse med fokus på avdelingens resultatoppnåelse.

Pris: Kr. 25.0000,-  eks. mva. - pr. dag

For nærmere opplysning: Send mail til post@hrmgroup.no

 


 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 908 56 502 / 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no