Salgsledelse kurs

lederkurs_150.gif

"Vellykket er kun det solgte"

Finn Kristensen

Varighet: 1 til 2 dager

Målgruppe: Salgssjefer og andre salgslederemed personal- og resultatansvar

Regi:

 • Hva er ledelse og hva gjør salgsledelse spesielt?
 • Salgssjefrollen
 • Ansettelse av selgere - tips og råd. Diskusjon om ulike metoder
 • Hvordan skape en ønsket salgskultur (kulturer kan ikke vedtas, de skapes hver dag og salgsledelsen er fanebærer for den salgskultur man har):
  • Motivasjon
  • Kick-Off
  • Salgsmøter
  • Kurs og opplæring av selgere
  • Belønninger
 • Lønn, bonus og premiering
  • Hvordan den enkelte bedrift velger å gjøre dette har mye med kulturen i virksomheten å gjøre
  • Generelle råd om hva som fungerer og ikke fungerer
 • Du som salgssjef:
  • Budsjettarbeid (mål og måloppnåelse - det som måles blir forbedret)
  • Medarbeidersamtalen
  • Resultatoppfølgings samtale
 • Avvikling av selgere
  • Hvordan går man frem?
  • Tips og råd

Mål med kurset:

Øke den enkeltes salgssjefs forutsetninger for å utøve en smart og motiverende salgsledelse.

Pris: Kr. 25.000,-  eks. mva. - pr. dag

For å bestille plass på kurset: Send mail til post@hrmgroup.no

 


 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 908 56 502 / 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no