Målrettet messedeltakelse

spesialkurs_150.gif

Varighet: 1 dag

Målgruppe: Ledere/medarbeidere på alle nivåer

Regi:

 • Hvilke muligheter gir en messedeltakelse?
  • Fag-, bransje- og publikumsmesser
  • Mål og Resultatkrav
  • Salg eller profilering?
 • De tre fasene: Forberedelse - gjennomføring - oppfølging
 • Hvem er de besøkende?
 • Hvordan nå de riktige målgruppene?
 • Teknikker og verktøy som gir resultater.
 • Presse
 • Standbetjening: roller og oppgaver
 • Budsjettering og frister
 • Evaluering og oppfølging

Mål for kurset: Å øke nytten av messedeltakelse.

Pris: 4.500,- eks. mva. -

For å bestille plass på kurset: Send mail til finn@finnko.no, oppgi navn, bedrift, adresse og mobiltlf.

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no