Regnskap for dummies

 

 

 spesialkurs_150.gifVarighet: 1 dag

 Målgruppe: Alle som ønsker å vite hva regnskapene egentlig forteller

Regi:

 • Korttfattet om regnskapsloven, hvem må føre regnskap og hvorfor.
 • Hvem er brukere av regnskapene?
 • Regnskap skrives ikke i vakuum; orienter deg i landskapet.
 • De fire hjørnesteinene; Omsetning og resultat, aktiva og passiva.
 • Resultat og balanse - fra topp til bunn.
 • Hva forteller notene oss - hva forteller de ikke?
 • Hvordan lese årsberetningen?
 • Regnskaper er dynamiske; det er forandringer, endringer og avvik som er mest interessant
 • Hvordan vurdere betalingsevne fremover; soliditet og solvens?
 • Hvordan vurdere en virksomhet basert på regnskapene?
 • Hvordan vurdere fremtidsutsiktene?
 • Les regnskapene sammen med annen kunnskap og kilder - internett.

 

Mål for kurset: Deltagerne skal få bedre evne til å se realitetene og trendene bak regnskapene.  Det legges vekt på intuitiv forståelse, på å skille det vesentlige fra det uvesentlig og på å kunne ha en begrunnet mening om fremtidig utvikling. Dette er IKKE et kurs i regnskapføring.

Pris: 4.500,- eks. mva. -

For å bestille plass på kurset: Send mail til pkw@hrmgroup.no, oppgi navn, bedrift, adresse og mobiltlf.

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no