Kan ikke lese denne eposten? Les den i en nettleser...

HRM Group
 
Nyhetsbrev fra HRM Group   mars 2011

LEDERINDEKSEN

gulrot 3.jpg

Du leder vel ikke i blinde?

Hvordan skal vi utvikle gode ledere, og kanskje enda viktigere; hva skal egentlig utvikles?

HRM Group har utviklet et måleverktøy som forklarer medarbeidernes tilfredshet med egen overordnet og lojaliteten overfor arbeidsgiver. 

Lederens viktigste oppgave er å omsette virksomhetens strategi i praksis. Medarbeideren blir ofte fortalt hva som forventes av dem og hva de skal utføre. Det er sjelden de blir spurt om hvor dyktig lederen er til å formidle den visjon, misjon og strategi som gjelder i virksomheten.

Er lederen flink nok til å styre mot felles mål, i retning av de blå piler? Lederindeksen gir svar. 

bl og rd piler.jpg

hrm_lesmer_knapp.jpg

 

KULTURFAGENE - fordi ledelse er mer enn tørre tall.

Kulturfagene - en innføring

 

Geir Grothen, rådgiver i HRM Group, har delt redaktøransvaret med Conni Reksten i antologien "Kulturfagene - en innføring".

I dag er det vanlig å se på kultur som et område med potensiale for økonomisk avkastning og en sfære for indre vekst. Kulturfagene – en innføring gir en praktisk og teoretisk innføring i kulturfeltet. Boken er skrevet for studenter innen kulturstudier på bachelornivå i praktisk rettede kulturstudier, men den gir også innsikt i mer teoretisk baserte grunnutdanninger i kulturanalyse og kulturvitenskap.

 

hrm_lesmer_knapp.jpg

 

MAGNES HJØRNE

Gøy på landet

Tine planla å legge ned meieriene i Skjåk og Lom. Det er her brunosten produseres. Et markedsmessig selvmord eller fornuftig ressursstyring?

Det er spennende å se på hva ledelsen i Tine holder på med. Det synes også VGs søndagskommentator Dagfinn Nordbø. Over to sider 13. mars lurer kommentatoren på om ledelsen i Tine har røyket både sokkene og skoene sine. 

Menneske er hva det spiser, skrev den tyske filosofen Ludwig Feuerbach. Den må han lenger ut på landet med.

hrm_lesmer_knapp.jpg

 

ÅPENT KURSPROGRAM HØSTEN 2011

lecture1.jpg

Kursserie arrangeres av HRM Group

Høsten 2011 vil vi gjennomføre åpne kurs på Hotel Bristol i Oslo. Dette er ulike kurs innen:

  • Ledelse
  • Salg
  • Spesialkurs

Disse kursene kan også kjøres internt i den enkelte virksomhet.  Ta kontakt om du / dere ønsker mer informasjon om dette. post@hrmgroup.no

 

 
    HRM Group AS        
  Sjølystplass 2   Utvikling av organisasjoners humankapital  
  Postboks 313, 0213 OSLO      
         
  E-post:post@hrmgroup.no      

www.hrmgroup.no

Hvis du ikke ønsker å få dette nyhetsbrevet  kan du klikke her