Kan ikke lese denne eposten? Les den i en nettleser...

HRM Group
 
Nyhetsbrev fra HRM Group   September 2013

Minneliste for bedre ledelse.

Gjennom mer enn 25 år som bedriftsrådgiver har jeg møtt mange ledere i ulike posisjoner og med ulike utfordringer. Når jeg nå tenker tilbake på denne tiden, er det noen utfordringer og fokusområder som ofte har gått igjen. Jeg har derfor prøvd å systematisere disse utfordringene, og i vedlagte liste vil du finne 20 sentrale punkter jeg mener er viktige for utøvelse av godt lederskap.

Enkelte av disse punktene vil trolig være viktigere enn andre for deg som leder, eller for den ledergruppen du er en del av. Hvilke tiltak vil du eller dere gjøre i den sammenheng? Når vil tiltakene være impementert og på hvilken måte vil ansatte oppleve virkninge av denne implementeringen?

Av Per Torvild Aakvaag

 hrm_lesmer_knapp.jpg

 

Valgets kvaler - Quo Vadis Formuesskatten

Jens har rett i at formuesskatten er den eneste skatten som en håndfull meget velstående individer i vårt samfunn betaler.

Erna har rett i at den er en særskatt på norsk eiere og rammer urimelig tungt for mange hverdagsbedrifter og nystartede virksomheter i Norge.

Tenk om de to rivalene kunne anerkjenne hverandres argumenter, for så å diskutere løsninger som kan bøte på disse ulempene. Dessverre går debattantene så altfor ofte i skyttergraven, argumentene går i «repeat mode» - og politikerne fremstår som mer snevre enn de (forhåpentligvis) er. 

av Per Kristian Wiborg

 hrm_lesmer_knapp.jpg                                                                             

 

Magnes Hjørne - Ringenes herre

Glem Erna og Jens, det er viktigere ting det må stemmes over.

En sommer er over og nå er det valg. De rødgrønne maler fanden og Erna på veggen og de borgerlige lover bedre tider, mens SV visstnok faller under sperregrensen. Alle politiske partier, skrev den engelske forfatteren John Arbuthnot, dør til slutt av å svelge sine egne løgner.

Uansett, nasjonen bør konsentrere seg om viktigere saker, og da tenker jeg selvsagt på De olympiske vinterleker i Oslo 2022.

av Magne Johannessen

hrm_lesmer_knapp.jpg

 
    HRM Group AS        
  Sjølystplass 2   Utvikling av organisasjoners humankapital  
  Postboks 313, 0213 OSLO      
         
  E-post:post@hrmgroup.no      

www.hrmgroup.no

Hvis du ikke ønsker å få dette nyhetsbrevet  kan du klikke her