Om oss

HRM Group er et management konsulentselskap, bestående av rådgivere med lang og bred erfaring fra toppledelse, administrasjon og HR i både privat og offentlig sektor. HRM Group tilfører kundene kompetanse og erfaring fra ulike områder innen ledelse, administrasjon og HR. Ved vårt engasjement skal vi sikre kontinuitet på strategisk så vel som på operasjonelt nivå.

Trygghet: Vi skal være tilgjengelige for våre klienter på en slik måte at de gjennom våre tjenester vil føle seg trygge i utfordrende situasjoner, se forøvrig våre etiske regler.

Ukjent farvann: I opprørt hav og ukjent farvann er det viktig å navigere riktig. HRM Group tilbyr tung og bred kompetanse til ledere som navigerer i slike farvann. Våre konsulenter vet hvor viktig det er å ta de rette beslutninger når det blåser som mest.

Endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner er krevende områder som trenger gode forberedelser, sterk gjennomføringskraft og oppfølging. Våre rådgivere har spesialisert seg på dette området, og kan bistå på alle stadier i prosessen.

Interimsledelse er et godt tilbud for virksomheter som i en kortere eller lengre periode trenger ad hoc kompetanse. HRM Group har rådgivere som på kort varsel kan utføre oppdrag innen ledelse, HR samt salg/administrasjon.

Rekruttering kan være en tidkrevende og omstendig oppgave som lett går utover andre viktige operative oppgaver. HRM Group har lang erfaring med rekruttering på alle nivåer. Vi bistår våre kunder i hele eller deler av rekrutteringsprosessen. 

Karriereveiledning - Outplacement bør alltid være et tilbud til medarbeidere man dessverre er nødt til å si opp. I HRM Group har vi et fleksibelt og individuelt tilpasset tilbud for å bistå dine opsagte medarbeidere i å komme hurtig tilbake i en god og relevant stilling. 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf.  917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no