Energiforsyningen

Hvilke oppgaver har en Ledergruppe?

Nye tider krever nye verktøy!

Den viktigste arbeidsoppgaven en leder har, er å omsette bedriftens strategi i praksis.  Dette kan vedkommende gjøre ved å benytte seg av den humankapital som er til rådighet. Ansatte blir ofte fortalt hva som forventes av dem, og hva de skal utføre. Derimot blir de sjelden spurt om hvordan de ser på sin nærmeste leders evne til å formidle og effekturere den visjon, misjon og strategi som hun/han er satt til forvalte på vegne av virksomheten.

Les hele artikkelen i bladet her:  nye tider.pdf


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no