samfunnsansvar

Norske bedrifter bruker store penger på å vise samfunnsansvar. Hyggelig, javisst. Men er det noe næringslivet bør holde på med?

Magne Johannessen i HRM Group utdyper temaet i denne artikkelen i KAPITAL


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no