Organisasjons- og lederutvikling 

Rekruttering_stor1.jpg

 

Optimal utnyttelse av virksomhetens human kapital, sikrer bedre resultater.

I HRM Group har vi fokus på å hjelpe våre kunder til å realisere bedre resultater. I tillegg til å ha en god strategi og klare ambisjoner for virksomheten, er det like viktig å sikre at man har medarbeidere med motivasjon og de beste forutsetninger for å realisere disse ambisjoner.     

Våre oppdrag knyttet til organisasjons- og lederutvikling tar alltid utgangspunkt i en analyse av nå situasjon og et definert ønske om hva man vil oppnå.

 

 Org-lederutv_ny.jpg


 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no