Outplacement – Karriereveiledning. 

Outplacement_stor.jpg

HRM Group kan tilby dine oppsagte medarbeidere et individuelt tilpasset Outplacement program. Dette skal lede dine medarbeidere hurtig tilbake i ny jobb.

Det å måtte si opp en medarbeider – uansett årsak til dette – er for mange ledere en vanskelig oppgave. Man vet at den oppsagte går en tung og usikker tid i møte. Vi vet lite om vedkommendes syke og evne til å ta fatt i sin nye situasjon. Det kan ofte være vanskelig for en leder å gi råd, motivasjon og styrke til den oppsagte for at denne umiddelbart skal komme i gang med å finne seg en ny stilling som passer vedkommende godt.

En lang oppsigelsestid som eneste tilbud, vil alt for ofte virke som en bjørnetjeneste. Vi ser stadig at de oppsagte bruker denne ekstra tiden til å ’roe ned’, ’finne seg selv’, ’ta en pause’ eller lignende, og at det å få seg jobb igjen, det tar vi fatt på litt senere. Dette ’litt senere’, viser seg altfor ofte å være for sent – de blir ofte gående arbeidsledige altfor lenge.

Men, hva kan du som leder gjøre med dette?  Noe som viser seg å ha effekt, er å gi vedkommende medarbeider tilbud om Outplacement – karriereveiledning fra profesjonelle veiledere som en del av sluttpakken. Gi dem tilgang til en veileder som umiddelbart etter oppsigelsen kan være med å starte prosessen med å komme tilbake til en riktig og god jobb. Noen som kan være med å gi tryggheten og selvtilliten tilbake ved å veilede og trene den oppsagte gjennom søkeprosessen. Samarbeide med en profesjonell rådgiver gjennom et Outplacement forløp, skal føre til et styrket selvbilde og trygghet på egne ferdigheter og kvaliteter. Resultatet skal være å komme hurtigere tilbake i en god og riktig jobb. 

Samtidig vil tilbud om Outplacement ved nedbemanningsprosesser gi de gjenværende medarbeidere trygghet om at de også vil bli tatt vare på om de en dag selv skulle bli rammet av nedbemanninger. Dette vil selvsagt påvirke deres motivasjon og produktivitet positivt.

Vår erfaring er at et tilbud om outplacement – karriereveiledning fra profesjonell rådgiver, er mer verdifullt for den oppsagte medarbeider enn for eksempel ekstra økonomisk kompensasjon. 

HRM Group tilbyr et individuelt tilpasset opplegg for dine medarbeidere. 

 

 Outplacement web.jpg

 

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.         

         

Kontakt:

Stig K. Jansen           sja@hrmgroup.no                T: 917 63 303

 

 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no